سامانه پشتیبانی

 

 

 

Headquarter

Center Rodaki74, kv.93, Doshanbe Ul, Tajikestan, Postal code: 348673

Cell: +1 559 921 7093

International Number : +44 20 32900217

Telefax: +992 501 112864

Email: tj@bamasecurity.co

Afghanestan

No. 861, No. 1 St., Sub-Street of Shirpour Project, Kabul - Afghanistan

Cell: +93 787736003

International Number : +44 20 32900217

Email: af@bamasecurity.co

Iraq

Al Ihsan Group Building, 62nd  Street, Iraq - Baghdad

International Number : +44 20 32900217

Email: iq@bamasecurity.co

 

 

 

امنیت داده ها

بی شک اطلاعات، یکی از ارزشمندترین دارایی های سازمان ها و کسب و کارهای امروز است و نگرش اصولی مدیران به این موضوع، دغدغه حفاظت از این دارایی ها را در ذهن آن ها ایجاد خواهد نمود.

نتایج تحقیقات انجام شده، بیانگر این واقعیت است که سالانه نیمی از کاربران کامپیوتر، اطلاعات خود را به اشکال مختلف از دست می دهند. بروز نقص در تجهیزات ذخیره سازی داده ها، خطاهای انسانی، سرقت کامپیوترها، حملات ویروسی و خطاهای نرم افزاری و نیز حوادثی نظیر آتش سوزی و زلزله، از شایع ترین عوامل تخریب و از دست دادن اطلاعات و داده های کامپیوتری و دیجیتال است.

 

امنيت داده ها در کامپيوترهای قابل حمل 

 

در زمان استفاده از دستگاه های قابل حمل مانند Laptop  ها علاوه بر رعايت اقدامات احتياطی در خصوص حفاظت فيزيکی آنان،می بايست يک لايه امنيتی ديگر به منظور ايمن سازی داده ها را ايجاد نمود .

 

عمليات لازم به منظور امنيت داده ها

 

■ استفاده صحيح از رمزهای عبور : سعی کنید که برای استفاده از اطلاعات موجود بر روی دستگاه های قابل حمل همواره از رمزهای عبور استفاده نمائيد . در زمان  درج رمز عبور ،  گزينه هائی را انتخاب ننمائيد که به کامپيوتر  امکان بخاطر سپردن رمزهای عبور  را می دهد .از رمزهای عبوری که امکان تشخيص آسان آنان برای افراد غيرمجاز وجود دارد، استفاده نگردد . از رمزهای عبور مختلفی برای برنامه های متفاوت استفاده نمائيد.

■ ذخيره سازی جداگانه اطلاعات مهم :از امکانات و دستگاه های متعددی به منظور ذخيره سازی داده  می توان استفاده نمود. فلاپی ديسک  ها ، ديسک های فشرده CD ، DVD و يا درايوهای فلش قابل حمل ، نمونه هائی در  اين زمينه می باشند . پيشنهاد می گردد  اطلاعات موجود بر روی دستگاه های قابل حمل( نظير Laptop ها) بر روی رسانه های ذخيره سازی قابل حمل و در مکان های متفاوت ، ذخيره و نگهداری گردد .  بدين ترتيب در صورت سرقت و يا خرابی کامپيوتر ، امکان دستيابی و استفاده از داده ها  همچنان وجود خواهد داشت . مکان نگهداری داده ها می بايست دارای شرايط مطلوب امنيتـی باشد.

■ رمزنگاری فايل ها : با رمزنگاری فايل ها ، صرفا افراد مجاز قادر به دستيابی و مشاهده  اطلاعات خواهند بود . در صورتی که  افراد غير مجاز امکان دستيابی به داده ها را پيدا نمايند، قادر به مشاهده اطلاعات نخواهند بود. در زمان رمزنگاری اطلاعات، می بايست تمهيدات لازم در خصوص حفاظت و بخاطر سپردن رمزهای عبور اتخاذ گردد . در صورت گم شدن رمزهای عبور، امکان دستيابی و استفاده از اطلاعات با مشکل مواجه می گردد.

■ نصب و نگهداری نرم افزارهای آنتی ويروس : حفاظت کامپيوترهای قابل حمل در مقابل ويروس ها  نظير حفاظت ساير کامپيوترها بوده و می بايست همواره  از بهنگام بودن  اين نوع برنامه ها ، اطمينان حاصل نمود. 

■ نصب و نگهداری يک فايروال : در صورت استفاده از شبکه های متعدد، ضرورت استفاده از فايروال ها مضاعف می گردد. با استفاده از فايروال ها حفاظت لارم و پيشگيری اوليه در خصوص دستيابی به سيستم توسط افراد غيرمجاز انجام خواهد شد.

■ Back up گرفتن داده ها : از هر نوع داده با ارزش موجود بر روی يک کامپيوتر می بايست back up گرفته و آنان را بر روی CD-ROM ،DVD-ROM و يا شبکه ذخيره نمود. بدين ترتيب در صورتی که کامپيوتر سرقت و يا با مشکل خاصی مواجه شود، امکان دستيابی به اطلاعات و  تشخيص سريع داده های در معرض تهديد وجود خواهد داشت.