سامانه پشتیبانی

 

 

 

Headquarter

Center Rodaki74, kv.93, Doshanbe Ul, Tajikestan, Postal code: 348673

Cell: +1 559 921 7093

International Number : +44 20 32900217

Telefax: +992 501 112864

Email: tj@bamasecurity.co

Afghanestan

No. 861, No. 1 St., Sub-Street of Shirpour Project, Kabul - Afghanistan

Cell: +93 787736003

International Number : +44 20 32900217

Email: af@bamasecurity.co

Iraq

Al Ihsan Group Building, 62nd  Street, Iraq - Baghdad

International Number : +44 20 32900217

Email: iq@bamasecurity.co

 

 

 

مرحله 1 از 4

درخواست نمایندگی باما سکیوریتی
 1. جهت اخذ نمایندگی فروش و یا سرویس محصولات باما از شرکت باماسکیوریتی می بایست مراحل ثبت اطلاعات را تا انتها ادامه نموده ، سپس شماره پیگیری را به همراه مدارک قید شده در زیر را اسکن نموده و به ایمیل شرکت {info@bamasecurity.ir} ارسال نمایید، اطلاعات شما پس از بررسی تایید و نمایندگی شما در صورت واجد شرایط بودن فعال خواهد شد .

   مدارک لازم جهت اعطای نمایندگی فروش شرکت باماسکیوریتی

  • کپی شناسنامه متقاضی نمایندگی
  • کپی کارت ملی نمایندگی
  • کپی جواز کسب متقاضی نمایندگی یا کپی آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات
  • کپی سند مالکیت یا اجاره نامه محل کار متقاضی نمایندگی
  • کپی قبض برق یا تلفن محل کار متقاضی نمایندگی
  • عکس از داخل فروشگاه / شرکت
 2.  
 1. نام(*)
  ورودی نامعتبر
 2. شناسنامه
  ورودی نامعتبر
 3. محل تولد(*)
  ورودی نامعتبر
 4. پست الکترونیک(*)
  ورودی نامعتبر
 5. جنسیت (*)
  ورودی نامعتبر
 6. سابقه محکومیت کیفری(*)
  ورودی نامعتبر
 7.  
 1. اطلاعات عمومی شرکت متقاضی
 2. نام شرکت (*)
  ورودی نامعتبر
 3. مدیر عامل(*)
  ورودی نامعتبر
 4. تلفن ثابت(*)
  ورودی نامعتبر
 5. دورنگار (*)
  ورودی نامعتبر
 6. محل شرکت(*)
  ورودی نامعتبر
 7. تلفن همراه(*)
  ورودی نامعتبر
 8. وب سایت شرکت(*)
  ورودی نامعتبر
 9. پست الکترونیک شرکت(*)
  ورودی نامعتبر
 10. کد پستی(*)
  ورودی نامعتبر
 11. آدرس پستی شرکت(*)
  ورودی نامعتبر
 12. راهکار های فروش و پشتیبانی (*)
  ورودی نامعتبر
 13. روزهای فعالیت(*)
  ورودی نامعتبر
 14.  
 1. محصولات جهت فعالیت نمایندگی
 2. درخواست نمایندگی فروش محصولات(*)
  ورودی نامعتبر