سامانه پشتیبانی

مقایسه آنتی ویروس ها

 

شرکت Av-Comparatives یک کمپانی مستقل است که تست های گوناگونی برای بررسی  محصولات امنیتی مخصوص PC، Mac و Mobile انجام می دهد تا میزان وفاداری این شرکت ها را به تعهداتشان بسنجند. این کمپانی مجموعه ای از محصولات را انتخاب کرده و در محیطی واقعی و مناسب برای یک آزمون دقیق آنها را می سنجد. پس از انجام آزمون ها، این کمپانی نتایج خود را در اختیار عموم، سازمان ها و موسسات خبری قرار می دهد. دریافت تأییدیه از این موسسه،   به این معناست که نرم افزار مربوطه قابل اعتماد است. در حال حاضر آزمون های این موسسه، پیچیده ترین و وسیع ترین تست موجود برای محصولات امنیتی است که محافظت بلادرنگ محصولات را مورد بررسی قرار می دهد.این موسسه سناریوی هر روز کاربران در استفاده از اینترنت را تکرار و مورد بررسی قرار می دهد. 

اگر در نظر دارید که آنتی ویروس برای سیستم یا شبکه خود تهیه کنید، بهتر است نتایج این آزمون را بررسی کرده و متناسب با نیازهای خود یک آنتی ویروس تهیه کنید.

لیست آنتی ویروس هایی که در این آزمون مورد بررسی قرار گرفته اند:

و نتایج آخرین تست انجام شده توسط این موسسه دز 3 ماه مارس، آوریل و می سال 2014 به ترتیب به شرح زیر است: